Kreft fører ikke til flere skilsmisser

Forskning har vist at personer med dårlig helse sjeldnere enn andre får ekteskap til å fungere og vare. Kreftpasienter ser ut til å være et unntak.