Derfor er Uppstrøm viktig

Tor Arne Uppstrøm fikk til sammen over 80 millioner kroner. Omtrent like mye fra Paleum og Carl Fredrik Seim. Hans rolle i Seim-saken er åpenbart sentral.