Tannleger kan oppdage overgrep

Barneombudet mener tannlegene må samarbeide tettere med barnevernet for å bidra til å avdekke seksuelle overgrep mot barn.