Skal ikke gjelde alle båter

For arbeidsgruppen som har foreslått obligatorisk båtførersertifikat har det vært et mål å begrense ordningen til å gjelde båttyper som gir størst skadepotensial.