Klimaforskerne har folket bak seg

To av tre nordmenn er enige i at klimaendringene i hovedsak er menneskeskapte.