Vil ha nasjonale prøver

Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) vil ha nasjonale prøver etter amerikansk modell, flere elevevalueringer og mer hjelp til lærerne.