Flertall for høyhastighetstog

Et flertall på Stortinget går i dag inn for en storsatsing på høyhastighetstog i Norge. Målet er å ta opptil 95 prosent av flypassasjerene mellom Oslo og de største byene