Brente ned feil hus

Bonden kom hjem og så at fjøset var borte.