Eldre i Norge får minst hjemmehjelp

Eldre i Norge får halvparten så mange timer hjemmehjelp som svenske og danske jevnaldrende.