- Ingen spesialbehandling

Norges Bank ga konfidensielle opplysninger til en rekke banker og forsikringsselskaper. Ikke bare til DnB NOR.