• LAGRING: Norske myndigheter mener fangst og lagring av CO2, såkalt CCS-teknologi, bør være et av hovedsatsingsområdene for å redusere utslippene av klimagasser. Bildet viser røyks som stiger opp fra et kraftverk i Australia. FOTO: REUTERS

– All CO2 fra hele EU kan lagres i Nordsjøen

Nordsjøen kan bli lagringsplass for CO2 fra hele EU. For Norge kan CO2-lagring bli en storindustri, mener oljeforsker.