Flere skadde etter isras på Svalbard

Skadetallene stiger etter israset over «Alexey Maryshev». 18 personer ble skadd i ulykken, tre alvorlig.