Ba om nistepakke i dødsannonse

En noe spesiell tekst i en dødsannonse i Stavanger Aftenblad har vakt oppsikt.