Militære sjefar går fri

Forsvaret vil ikkje «ta» og straffe dei militære sjefane som gjorde det mogeleg for Trond Ramsland å ta med fleire tusen graderte militære dokument heim.