Juleforbruk kan betale Norges klimakostnad

For 3400 kroner pr. husstand kan Norge innfri sine årlige klimaforpliktelser. Det er halvparten så mye penger som vi bruker på julehandel.