Gir 50 millioner til forskning

Gjedebo-familien gir 50 millioner kroner til etableringen av et Senter for innovasjonsforskning ved Universitetet i Stavanger.