- Uforståeleg dyrt for høgfartsbane

Korleis kan svenskane byggje tog så utruleg mykje billegare enn oss? I dag dreg Øyvind Halleraker (H) til Stockholm for å finne løysinga. I dag dreg Halleraker til Stockholm for å lære korleis svenskane kan byggje så mykje billegare.