Frikjente Haukeland

Fylkeslegen fant ikke grunn til å kritisere Haukelands utredninger av tidligere nordsjøarbeidere.