Ny jernbanedirektør

Elisabeth Enger, Oslo, er i statsråd i dag tilsett i stillinga som jernbanedirektør og leiar for Jernbaneverket.