Refser skjerpet asylpolitikk

En rekke biskoper er sterkt kritiske til regjeringens planlagte innstramninger i asylpolitikken.