Kriminelle har milliardgjeld

I fjor fikk straffedømte regninger fra Statens innkrevingssentral på 2,3 milliarder. «Greven» alene skylder over 17 millioner.