Tror hjemfallsretten står for fall

Jussprofessor Hans Petter Graver mener EFTA-dommen reiser spørsmål om hjemfallsretten i det hele tatt kan praktiseres.