Terra-kommunene kan få penger

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) åpner for at Terra-kommunene kan få statlig støtte.