Opposisjonen fornøyd

Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre er glad for at man har lyktes med å komme fram til et forlik med regjeringspartiene som gir en langt mer ambisiøs klimapolitikk.