Stat og kommune deler utgiftene

Drøyt halvparten av utgiftene til barnevernet dekkes over kommunebudsjettene.