– SV-folk er ikke godt nok informert

Partisekretær Edle Daasvand mener at det er mangel på informasjon som forklarer mye av uroen og misnøyen i enkelte SV-kretser.