Sterkt forsvar for statskirken<p/>

Praktisk fornuft og sunt bondevett taler for å beholde statskirken, sier tidligere biskop i Oslo, Gunnar Stålsett.