Hastekjøp av nye transportfly til Forsvaret

Forsvaret vil med det første kjøpe eller leie inntil fire transportfly av Hercules-typen.