Får mindre politi for pengene

Politiet har hatt en bedre lønnsutvikling enn lærere, sykepleiere og resten av staten, viser tall fra Politidirektoratet.