Rekordsalg til utlandet

Eksporten av norsk litteratur er rekordstor. Rundt 540 utenlandskontrakter ble inngått i 2006.