Velferdskutt i Terra-kommunene

En av de involverte kommunene i Terra-skandalen må kutte hver femte krone i kommunebudsjettet for 2008.