Ikke alle har rett til fedrekvoten

Hvert år nektes 8000 norske fedre pappapermisjon fordi mor ikke har arbeidet nok før fødselen.