Oljesponset havundersøkelse

Havbunnen utenfor Troms og Finnmark skal undersøkes for menneskeskapte endringer. Oljeindustrien skal selv betale gildet.