Nytt utslipp fra gammel melkeku

Statfjord A-plattformen i Nordsjøen er ti år eldre enn forventet levetid. Fagforbundet mener StatoilHydro svikter vedlikeholdet.