Vil skjerpe adgangsregler på Tinget

Stortinget vil trolig innskrenke tidligere stortingsrepresentanter adgang til Stortingsbygningen. En av årsakene er Jan Simonsens hyppige besøk sammen med den korrupsjonsmistenkte psykologen John Sandstrøm.