Prøv det nye digitale kartet

Bergen og ti nabokommuner har utviklet et digitalt kart til fri benyttelse. Her kan du zoome, tegne, legge på flyfoto, veier og reguleringsplaner. Prøv kartet selv!