Utvider Hydro-granskningen

Regjeringen utvider den juridiske granskningen av Hydro-avtalen til også å undersøke om styret i Hydro bevisst har valgt å bryte med regjeringens syn på lederlønninger.