Vikarer er 6-timersdagens tapere

Mens de fast ansatte går sekstimersdag med betaling for 7,5 time, får ringevikarene bare betalt for de seks timene.