• MAMMOGRAFI: Ellen Harris Utne ble invitert til mammografiscreening da hun var 50. Da fant de en klump i brystet hennes. FOTO: Paal Audestad

Ny norsk studie: Mammografiscreening er til mer skade enn nytte

I en ny forskningsstudie slår norske forskere fast at det er flere ulemper enn fordeler ved mammografiscreening. – Studien baseres på antakelser og kan ikke legges til grunn, mener Kreftregisteret.