Ingen promillegrense for elsparkesykkel

Mens man mister lappen bare for å sette seg i førersetet på en bil med promille, finnes det ingen lovfestet promillegrense på elsparkesykkel og ståhjuling.

Publisert Publisert

– KREVENDE: El-sparkesykler fra utleieselskaper inntok norske byer for første gang denne våren. Foto: NTB scanpix

  • NTB-Marius Helge Larsen

Utleie av elsparkesykkel har de siste månedene blitt svært populært i de store byene, og for mange har det blitt et alternativ til å ta taxi hjem fra byen på nattetid.

Allerede er det meldt om en rekke skader fra kjøringen, og i Sverige skjedde den første dødsulykken like før helgen. Likevel er det ingenting i veien for å bruke sparkesyklene i Norge selv om man har promille.

– Det er opp til ditt eget skjønn å vurdere om du er i stand til å bruke redskapet. Det er heller ingen aldersgrense. Barn ned i lav alder kan kjøre, det er opp til foreldrene, forklarer seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk til NTB.

Frem til i fjor ble små elektriske kjøretøy regnet som motorvogn, og da gjaldt samme promillegrense som for bil. Man risikerte altså å miste lappen om man kjørte dem i fylla.

Les også

Nå er de kontroversielle el-sparkesyklene kommet til Bergen

Likt som sykkel

Gjennom en lovendring valgte regjeringen imidlertid å sidestille elsparkesykler, Segway, el-rullebrett og andre små elektriske kjøretøy med sykkel.

– Det finnes ingen promillegrense på sykkel. Det er selvfølgelig et krav om at man ikke skal være så påvirket at man er ute av stand til å kjøre trygt. Og dersom man skulle havne i en ulykke, vil man jo kunne tiltales for det, sier Johansen.

Men det er altså opp til hver enkelt å vurdere hvor skikket de føler seg til å kjøre etter en tur på byen. Så lenge kjøringen foregår på forsvarlig vis, er den i prinsippet lovlig.

– Krevende

Johansen beskriver kjøring med elsparkesykkel som «krevende».

– Du må ha litt ferdigheter, i hvert fall hvis du skal greie å følge med på resten av trafikken samtidig. I tillegg er det lett å bytte mellom fortau, gågate, kjøre ut i kjørebanen og sykkelfelt. Da kan du i så fall overraske andre, sier han.

Og legger til:

– Det stiller ganske store krav til selvkontroll, selvdisiplin og oppmerksomhet.

Les også

Denne elsparkesykkelen må hackes for å gå sakte nok for nordmenn

– Uheldig å kombinere

Alle tre er egenskaper som kan svekkes ved inntak av alkohol.

– Det er veldig uheldig å kombinere kjøring på elsparkesykkel med alkohol. Her er det nok en fordel om utleieselskapene ser på om de kan stanse utleien på kvelden og natten, spesielt i helgene når mange er under påvirkning av alkohol, sier han.

Noen av utleieselskapene har allerede lagt inn slike sperrer mot nattkjøring, mens andre kan kjøres døgnet rundt. ’

Kan få straff

Politiinspektør Egil Jørgen Brekke avviser overforVG at folk ikke risikerer straffereaksjon om de fyllekjører med elsparkesykkel.

– Du kan ikke kjøre i fylla med hverken sykkel eller elsparkesykkel. Hvis du regnes som påvirket, kan du straffes, sier han til avisa.

Politiinspektøren viser til Vegtrafikklovens § 21, som sier at ingen må føre kjøretøy når man er i en slik tilstand at man ikke kan anses skikket til å kjøre på en trygg måte, og opplyser om at det har vært domfellelser i forbindelse med ulykker på sykkel.

Flere skader

Foreløpig finnes det lite skadestatistikk for de nye elkjøretøyene. I mai opplyste Oslo universitetssykehus til Shifter at de i snitt får inn én skade pr. døgn i hovedstaden knyttet til elsparkesykkel. Skadene sto for omtrent 5 prosent av alle registrerte skader på skadelegevakten i Oslo i perioden april-mai.

– Tallene gir en indikasjon på at dette er en utvikling vi skal følge med på, sa Guro Ranes, trafikksikkerhetsdirektør i Vegdirektoratet, i den forbindelse.

I USA er det registrert over 1.500 skader på elsparkesykler, inkludert fire bekreftede dødsfall.

Publisert