Selskapet Nordic Mining fikk i forrige uke grønt lys av regjeringen til å starte opp gruvedrift i Engebøfjellet og dumpe gruveavfall i Førdefjorden. Beslutningen vil gi nye arbeidsplasser i regionen, men har også vakt sterke reaksjoner.

— Norge har vedtatt EUs vanndirektiv. Det har vært ute på høring i kommuner og fylket og stiller strenge krav for å garantere rent vann, artsmangfold og naturelementer, sier Norvall Nøringset (SV) til NRK.

Vedtaket i formannskapet ble fattet med sju mot to stemmer. Rådmannen skal avgjøre om saken også må behandles av bystyret.

Også Miljøpartiet De Grønne og Naturvernforbundet har bedt ESA vurdere om gruveprosjektet er i strid med vanndirektivet.

ESA er EFTAs overvåkingsorgan, og har som hovedoppgave å sørge for at EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein følger regler og plikter i EØS-avtalen.