- Ikke naturlig for oss å ta i mot radioaktivt gruveslam

Gulen-selskapet Wergeland-Halsvik AS har ikke løyve til å lagre store mengder radioaktivt gruveslam.

Publisert Publisert

DEPONI: Avfallsdeponiet på Langøya ved Holmestrand. Foto: TERJE BENDIKSBY / NTB SCANPIX

  • NTB
  • Kjersti Mjør
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Først ville Regjeringen lagre radioaktivt gruveslam i Oslofjorden. Men avfallshåndteringsselskapet NOAH nekter å ta i mot.

Bare ett annet avfallsmottak i Norge har tillatelse til å ta imot denne typen avfall, opplyser Statens strålevern: Wergeland-Halsvik AS i Gulen i Sogn og Fjordane.

Kontaktet tidligere

Daglig leder Arve Hatlevik bekrefter at Wergeland-Halsvik ble kontaktet tidligere.

— Men vi har etablert et deponi for oljeindustrien, og ser det ikke som naturlig for oss å ta mot dette avfallet, opplyser Hatlevik.

— Dere lagrer lavradioaktivt avfall?

— Ja, vi har konsesjon for å ta imot og lagre avfall med lav radioaktivet, men ikke konsesjon for så mange tonn.

— Hva svarer Wergeland-Halsvik om dere blirkontaktet på nytt?

— Da må vi vurdere det. Men skulle vi lagre slike mengder, måtte vi ha et helt annet løyve.

— Hvordan lagrer dere denne typen avfall?

— Vi støper det ned i fjellhaller på en sikker måte i henhold til tillatelsen fra Statens Strålevern og Miljødirektoratet, opplyser Hatlevik.

- Staten må ta ansvar

Fredag meldte VG at regjeringen vil lagre radioaktivt avfall i Oslofjorden utenfor Holmestrand. Nyheten førte til sterke protester fra NOAH, som mener slik lagring er uforsvarlig fordi avfallet kan lekke ut i sjøen.

I følge avisen ville ikke Mæland godta NOAHs nei. Avisen skrev at hun hadde satt i gang et arbeid for om mulig å overprøve det private selskapet.

Statens strålevern, som har gitt NOAH tillatelse til å ta imot gruveavfall, uttalte fredag kveld at regjeringen ikke kan tvinge det private selskapet NOAH til å ta imot radioaktivt avfall.

Til NTB sier næringsministeren at regjeringen aldri vil overprøve eller instruere et privat selskap.

— Men det er likevel slik at staten må ta ansvar for dette avfallet og finne gode løsninger på hvordan det kan lagres. Vi har derfor bedt om en vurdering av avfallet, og det jobber vi med, sier Mæland.

Radioaktivt gruveslam

Ved nedlagte Søve gruver i Nome kommune i Telemark er det funnet alarmerende mengder radioaktivitet i slagghaugene fra driften på 50- og 60-tallet. I 2014 ble det besluttet at staten skal ta regningen for å rydde opp i det radioaktive gruveslammet. Det er satt av 20 millioner kroner til å fjerne avfallet.

Materialet som er dekket til, ligger i en ustabil skråning og er dekket av noen meter jord.

— Det er noe vi ikke ønsker, da jorda kan skli vekk. Det er heller ikke bra at radioaktivt avfall blir liggende ute i naturen, sier Holmstrand.

Sterke reaksjoner

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Nærings- og handelsdepartementet understreker at det ikke dreier seg om høyradioaktivt avfall, men lavradioaktivt.

Et alternativ til deponi i Gulen er å sende avfallet til utlandet. Men ifølge Holmstrand er det svært vanskelig å få godkjent slike søknader.

— Man må ha en eksportsøknad, som må vurderes av Strålevernet. Det er vanskelig å få godkjent ettersom målet er at vi skal håndtere vårt eget avfall. Eksport er siste løsning. Da må håndteringen av avfallet i så fall være like god eller bedre enn det vi kunne klart her, sier hun.

Publisert

Sakene flest leser nå

  1. – Livet mitt var i fare. KrF kjemper mot loven som kunne ha hjulpet meg.

  2. – Frå tid til anna prøver dei å få meg tilbake. Eg svarer det same kvar gong.

  3. – Slik burde vi heller reagert på korona

  4. Tilsette fortel om trakassering og fryktkultur – no er det oppretta varslingssak mot rådmannen

  5. Silikon-problemer, sa legene da hun fant en kul. Nå forbereder Waneska seg på å dø.

  6. Trafikkuhell på Trengereid