Både Monikas mor, Kristina Sviglinskaja, og den påtaleansvarlige i Hordaland politidistrikt, politiadvokat Sidsel Isachsen, har klaget på Spesialenhetens avgjørelse.

— Vi har behandlet klagene og vi har ikke funnet grunn til å endre våre vurderinger, sier leder Jan Egil Presthus i Spesialenheten for politisaker til NRK.

Systemsvikt

Spesialenheten konkluderte i vinter med systemsvikt under etterforskningen av åtte år gamle Monika Sviglinskajas død. Hordaland politidistrikt fikk en foretaksbot på 100.000 kroner, en bot politidistriktet vedtok.

Kristina Sviglinskaja og bistandsadvokat Stig Nilsen var imidlertid kritisk til at Spesialenheten ikke bidro til å opplyse saken utover det moren allerede visste. Sviglinskaja ønsket ikke nødvendigvis at enkeltpersoner skulle bli rammet, men hun var blant annet uenig i vurderingen av foreldelse, sa bistandsadvokat Nilsen i mars.

Krevde full renvasking

Politiadvokat Sidsel Isachsen krevde på sin side full renvasking for sin håndtering av saken. Hennes sak ble henlagt etter bevisets stilling, i stedet for den mer frifinnende henlagt fordi intet straffbart forhold anses bevist.

— I den avgjørelseskoden ligger det et element av tvil som viikke er enige i, sier Isachsens advokat, Svein Holden til BT.

Holden sier han ikke er overrasket over at Spesialenheten ikke omgjør sin egen avgjørelse.

— Ikke i det hele tatt. Det var å forvente at Spesialenheten ikke omgjordesin egen avgjørelse, men oversendte den på normalt vis til Riksadvokaten, sier han.

Opp til Riksadvokaten

Holden vil ikke gå inn på hva konkret han og Isachsen mener er feil.

— Vi er av den oppfatning at hun ikke har utført en straffbar handling, og at det finnes gode beviser for det. Da skal det heller ikke bli henlagt på bevisets stilling, sier Holden.

Den åtte år gamle litauiske jenta ble funnet død hjemme på Sotra i Hordaland i november 2011.

Etter ni måneder konkluderte politiet med at det trolig var snakk om et selvmord og henla saken. I oktober 2014 ble morens tidligere samboer, en 32 år gammel voldsdømt litauer, siktet for forsettlig drap.

— Det vil nå være opp til Riksadvokaten å bestemme om klagerne skal gis medhold, sier Presthus.