— Dette er for svakt. Statoil ivaretar ikke Stortingets uttrykte ønske med en løsning som helt opplagt vil svekke klimaforliket, sier Arbeiderpartiets klimapolitiske talsmann Terje Lien Aasland til NTB.

Han forutsetter at Statoil kommer tilbake til Stortinget med en områdeløsning som innebærer fullelektrifisering av samtlige fire oljefelter på Utsirahøyden. I tråd med retningslinjene i slike saker, får Stortinget først saken til behandling når Plan for utbygging av drift (PUD) foreligger neste vår.

— Men jeg forutsetter at Statoil allerede nå merker seg signalene fra flertallet på Stortinget. Nå påhviler det selskapet å jobbe tett og godt i egne rekker og med de to andre aktørene DNO og Lundin for å få til en områdeløsning, sier Aasland.

Han mener konseptvalget som Statoil presenterte torsdag etterlater flere ubesvarte spørsmål. Aasland krever at olje- og energiminister Tord Lien (Frp) sørger for en uavhengig gjennomgang av anslagene fra oljeselskapene og at Stortinget gjøres kjent med denne.