Opprinnelig var det satt av 135 millioner kroner til fordeling, men etter å ha gått gjennom søknadene valgte man å øke budsjettrammen til rundt 170 millioner kroner.

— Vi ønsker å komme godt i gang med ny forskning på hvilke tiltak og virkemidler vi må satse på for å redusere utslipp og å tilpasse oss klimaendringer, sier programkoordinator for Klimaforsk, Brita Slettemark.

Klimaforsk er Forskningsrådets nye program for klimaforskning. Det starter i år og skal løpe ut 2013.

Programmet skal støtte forskning som kan gi økt kunnskap på områder som naturlige og menneskeskapte klimaendringer, effekter av slike endringer på natur og samfunn, samt økt kunnskap om hvordan samfunnet kan og bør omstilles for å møte klimautfordringene.

— Dette er forskning som har stor samfunnsmessig betydning, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén. Tildelingen er den største noensinne gjennom rådet.

Midlene går til totalt 23 forskningsprosjekter med samarbeidspartnere i henholdsvis Kina og India, kompetanseprosjekter i næringslivet og pilotprosjektet «Folkets klimaforskning» der meningen er å involvere innbyggere og forbrukere i forskningen.