Næringsminister Monica Mæland (H) varsler store endringer i Innovasjon Norge.

Organisasjonen skal bidra til nyskaping i næringslivet og støtte bedrifter i utkantstrøk. Staten eier 51 prosent, mens landets 19 fylker eier resten.

Fredag fremmet regjeringen et lovforslag som vil gjøre staten til eneste eier. Samtidig vil Innovasjon Norge få fullmakt til å legge ned alle regionale styrer.

130 styremedlemmer

Næringsministeren beskriver dagens organisering som tungrodd og lite hensiktsmessig.

— Innovasjon Norge har 22 hjemmekontorer og 36 utekontorer. De har 16 styrer, 130 styremedlemmer og 20 eiere. I tillegg dirigeres organisasjonen av 40 tildelingsbrev.

— Da jeg fikk vite dette, så jeg umiddelbart at det var behov for opprydning, sier Mæland.

Lover mer lokal makt

Ved å redusere antall eiere og styrer, håper Mæland å frigjøre midler som kan brukes lokalt.

— Innovasjon Norge vil nå kunne bruke flere ressurser på sitt hovedoppdrag og mindre på administrasjon. De vil kunne organisere virksomheten mer effektivt og gi mer makt ut i regionene, sier Mæland.

- Mæland blir mektigere

Professor Per Lægreid ved UiB forsker på norsk statsforvaltning. Han tviler sterkt på at forslaget vil gi mer lokal styring.

— Å legge ned regionale styrer og hevde at det gir mer lokal makt, det er en veldig merkelig retorikk, sier professoren.

Han mener det først og fremst er staten som får mer makt.

— Det er sentralisering av makt. Monica Mæland får bukten og begge endene, sier professoren.

- Et stort fremskritt

Ifølge Lægreid kan resultatet bli at Innovasjon Norge styrer mer midler inn mot sentrale strøk.

Førsteamanuensis Carsten Bienz er enig i den vurderingen. Han forsker på innovasjon og finans ved NHH.

— Sannsynligvis vil mer ressurser gå til byene. Der har du universiteter, kunnskap og risikovillige aktører, sier Bienz.

Ifølge NHH-forskeren vil dette styrke Norges innovasjonsevne.

— Å fjerne regional styring er et stort fremskritt. Innovasjon Norge bør ha frihet til å investere i de beste ideene, uavhengig av geografi. Jo mindre politisk innblanding, jo bedre er det for innovasjonen, sier Bienz.

Ministeren ikke enig

Selv avviser Mæland at reformen betyr nye prioriteringer for Innovasjon Norge.

— Det er ikke det saken dreier seg om. Dette handler om en organisatorisk opprydning. Når det gjelder virkemidlene, vil vi etter hvert legge frem en egen gjennomgang på det.