Ordningen er nevnt i avtalen mellom regjeringen og Venstre om den nye politireformen. Flere oppgaver som politiet utfører i dag, foreslås utredet for å bli overført til andre. Dette vil frigjøre ressurser til å utføre mer politifaglig arbeid. Forslaget med å redusere bruken av glattcelle for personer som bare er overstadig beruset, vil dessuten bidra til å rette opp den negative statistikken over bruk av et slikt tvangsmiddel i Norge.

— Dette blir veldig spennende prøveprosjekt når vanlige, fulle folk som ikke er til fare for seg selv eller andre, ikke lenger skal overnatte på glattcelle, sier justisminister Anders Anundsen (Frp) til NTB.

— Norge bryter jevnlig menneskerettighetene ved å putte folk på glattcelle, og det har vi gjort i mange år. Nå skal vi ha et prøveprosjekt i minst ett politidistrikt for å se om vi kan redusere denne bruken, sa justispolitisk talskvinne Iselin Nybø i Venstre.