— Det er naturlig at hele sentralstyret nå stiller sine plasser til disposisjon. Det vil gi valgkomiteen frihet og rom, men innebærer ikke nødvendigvis at alle vil gå av, understreker Sp-profilen, som selv er nevnt som kandidat til flere toppverv i partiet.

— Jeg har sagt og holder fast ved at jeg ikke ser på meg selv som aktuell som partileder, sier den tidligere samferdselsministeren til NTB.

På spørsmål om hvorvidt hun kunne tenke seg andre verv, for eksempel å bli nestleder, svarer hun slik:

— Det har jeg ikke vurdert eller reflektert over, sier hun og poengterer at et eventuelt svar først vil bli gitt valgkomiteen, dersom denne spør.

Les også:

— Klok avgjørelse

Liv Signe Navarsete kunngjorde i helgen at hun trekker seg som partileder, noe Arnstad karakteriserer som en «klok og modig avgjørelse».

— Den var også nødvendig. Partiet fikk en avklaring som innebærer at man nå kan iverksette en god prosess fram til et nytt landsmøte, sier Arnstad.

Hun mener konfliktene i Senterpartiet er blitt gjengitt på en altfor unyansert og sjablongmessig måte i mediene.

— Situasjonen er og har vært mye mer sammensatt enn det bildet som er forsøkt skapt. Jeg vil advare mot enkle forklaringer. Det har vært en bredde i opptakten, sier hun.

- Sammensatt

Problemene i Senterpartiet skyldes verken et rent personoppgjør eller en strid mellom to politiske fløyer, mener Arnstad.

Bildet av en kompakt og enhetlig, indre partiopposisjon i Trøndelag, avfeier hun også.

— Det er en altfor lettvint og enkel analyse. Det er ikke snakk om noe oppgjør mellom Vestlandet og Trøndelag, slik enkelte analytikere påstår. Også i Nord-Trøndelag er bildet mer sammensatt. Det er ulike oppfatninger også her, sier Arnstad, som selv er fra Stjørdal og representerer Nord-Trøndelag på Stortinget, der hun leder næringskomiteen.