• IKKE FORNØYD; Hovedimam Senaid Kobilica i Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina er lite tilfreds med dagens ledelse i Islamsk Råd Norge. FOTO: Bjørn Sigurdsøn, NTB scanpix.

Norges største muslimske menighet trekker seg fra Islamsk Råd

Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina melder seg ut av Islamsk Råd etter ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic. Flere andre uttrykker bekymring.