SV ved stortingsvalgene

SV har røttene tilbake til dannelsen av SF i 1961. I 1975 gikk SF sammen med Norges Kommunistiske Parti og uavhengige sosialister og dannet sosialistisk Venstreparti (SV).